Asennetta ja Vastuunkantoa Haminan kaupunginvaltuustoon - Kuntavaalit 9.4.2017


Tahdon olla tekemässä tulevaisuuden Haminaa, jossa kaupungin turvallisuus ja elinvoimaisuus asetetaan päätöksenteon lähtökohdaksi. Paljon on tehty, mutta paljon työtä on vielä jäljellä ja
tahdon jatkaa työskentelyä valtuustossa haminalaisten parhaaksi.Elinvoimaa ja harkittua taloudenpitoa

Kaupungin elinkeinopolitiikkaa on terävöitettävä ja tulot ja
menot on pidettävä tasapainossa. Uusia toimintaedellytyksiä luotava yrityksille ja vahvistettava kaupunginhallinnon elinkeinosaamista. Kansainvälistä markkinointia on tehostettava ja hyödynnettävä paremmin Haminan logistista sijaintia
kaupan risteysalueena.


Sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen osana
maakuntauudistusta

Tavoitteena on turvata nykyinen palvelutaso, Haminan
sote-palveluita puolustetaan jatkossakin.Lapset, Nuoret ja Lapsiperheet – Haminan tulevaisuus

Haminan tulevaisuus on lapsissa ja nuorissa. Hamina
tarvitsee tulevaisuuteen katsovaa uudistustyötä, jossa edistetään nuorten
työllistymistä ja sijoittumista Haminaan. Lapsiperhe on yhteiskunnan
perusyksikkö, jonka hyvinvointia ja pärjäämistä tulee kaupungin edistää.
Haminassa tulee aloittaa ensi kaudella tulevaisuuteen katsova perhe- ja
väestöpoliittinen ohjelmatyö, jolla tähdätään syntyvyyden kasvuun ja
lapsiperheiden ja nuorten sijoittumiseen alueelle.Turvallinen ja huolehtiva Hamina

Päihdeongelmiin ja nuorten syrjäytymiseen puututtava
voimakkaammin. Koulujen ja kotien yhteistoimintaa on kehitettävä edelleen ja tarvittaessa hyödynnettävä enemmän vartiointipalveluja. Kaupungin resursseja pitää jatkossakin kohdentaa omien
sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen: Haminaan ei tule jatkossakaan sijoittaa
turvapaikanhakijoita eikä hyväksyä vastaanottokeskustoimintaa. Ikäihmisten hyvinvoinnista huolehtimiseen on panostettava jatkossakin. Sotiemme veteraaneille, kunniakansalaisillemme, tulee turvata arvokas ja onnellinen vanhuus.


Kattava kouluverkko turvattava myös haja-asutusalueella

Jatkuvasta epävarmuudesta päästävä eroon ja haja-asutusalueen kouluverkkoa on puolustettava edelleen.Blogissani kirjoituksia ajankohtaisista aiheista:

Lue Antin blogia TÄSTÄ